Aktualności

Wellisair chroni studentów IES Castellar w Hiszpanii

Wellisair_FB_Baner8_Castello50szt

Wellisair chroni studentów IES Castellar w Hiszpanii

Uczniowie i kadra nauczycielska hiszpańskiej szkoły średniej IES Castellar oddychają swobodniej dzięki urządzeniom Wellisair zainstalowanym w ich salach lekcyjnych oraz korytarzach. Fundator, teatr w Barecelonie – Teatreneu, również zainstalował urządzenia we własnych salach. Wykorzystane urządzenia tworzą klaster składający się z 50 jednostek Wellisair wyposażone we wkłady z H202. Urządzenia zabezpieczone zostały dodatkowymi uchwytami ściennymi. Nasze urządzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni są kolejnym elementem centrum edukacyjnego, które odnotowało poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach o 54%, od czasu zainstalowania go w salach lekcyjnych, korytarzach i pokoju nauczycielskim. Budynek szkoły liczy około 900 osób, w tym studentów oraz kadrę dydaktyczną, którzy co godzinę przemieszczają się po budynku.

W badaniu wspieranym przez Laboratoria de Mocrobiologia Sanitària i Mediambiental UPC, przeprowadzonym przez badaczy: Esthera Montesinos, Rubéna Plaza i Sergi Díaz i zatwierdzonym przez lekarzy: Jordi Morató i Josep Garcia, próbki pobrano w trzech salach instytutu. Dwie z nich miało jednostkę Wellisair i wentylację częściową, a trzeci nie miał urządzenia dezynfekującego i był w pełni wentylowany.

Próbki pobierano przed rozpoczęciem zajęć, a po dwóch godzinach zajęć i co pół godziny przez kolejne dwie godziny. Zostały pobrane z powierzchni ścian, biurek i klamek za pomocą pasków testowych oraz miernikiem jakości środowiska powietrza.

Zbadano unoszący się powietrzu formaldehyd, lotne związki organiczne, CO2, ozon i jony, a także bakterie powierzchniowe. Stwierdzono, że po zainstalowaniu urządzeń zanieczyszczenie środowiska otoczenia i bakteryjne zmniejszyło się o 50% w porównaniu z salą bez Wellisair i pełną wentylacją, gdzie zanieczyszczenie spadło o 19%, a obecność bakterii wzrosła o 15%.

Jeśli chodzi o ilość obecnego CO2 w salach lekcyjnych, przy Wellisair i częściowej wentylacji, poziom dwutlenku węgla wyniósł 793 ppm. Jeśli chodzi o wentylowaną salę (bez urządzenia), poziom CO2 wynosił 1367 ppm, więc naturalną wentylację trzeba było zwiększyć, otwierając nie tylko okna, ale także drzwi. Dopuszczalna wartość jakościowa oznacza, że zawartość dwutlenku węgla nie może przy niej przekraczać wartości powyżej 800 ppm.

Działa jak natura

W klasie otwartej na przewiew powietrza z zewnątrz, utlenianie przebiega tak samo jak w klasie z Wellisair. Składnik utleniający emitowany przez urządzenie jest identyczny z wytwarzanym w naturze. Są to te same rodniki hydroksylowe (OH ·), czyli nadtlenek wodoru w procesie kontrolowanej dyfuzji wytwarzanego wewnątrz urządzenia ozonu – nie pozostawiając żadnego śladu dla środowiska.

Stabilne i stałe wytwarzanie OH w klasie z Wellisair daje lepsze wyniki niż w warunkach sali z otwartym przewiewem, ponieważ rodniki hydroksylowe są emitowane od samego początku

Dyrektor instytutu Castellar, Francesc Gallardo, wyjaśnia, że społeczność edukacyjna jest dość otwarta na instalację, ponieważ „mile widziane jest wszystko, co może stanowić przeszkodę w transmisji” i „bez wątpienia” wyniki są zgodne z oczekiwaniami.

Oprócz tego wskaźnik zarażenia COVID-19 w ośrodku edukacyjnym wśród studentów i kadry nauczycielskiej wynosi 0%.