Aktualności

Krótka historia technologii OH – pierwotnie opracowanej przez NASA

Wellisair_FB_HISTORIA_OH

Krótka historia technologii OH – pierwotnie opracowanej przez NASA

Problem z lotnymi związkami organicznymi (LZO). Halo Houston, mamy problem!

 
Źródło: NASA

W jaki sposób doszło do wynalezienia jednego z najbardziej wydajnych i ekonomicznych sposobów na oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach? Początki powstawania tej prostej i genialnej technologii sięgają… prac naukowych NASA nad przygotowaniem misji załogowej na Marsa. W trakcie przygotowań do lotu na czerwoną planetę naukowcy szukali sposobu na zapewnienie kosmonautom dostępu do świeżej żywności. W tym celu opracowali specjalny system uprawy owoców i warzyw (uprawy hydroponiczne), który miał być stosowany bezpośrednio na pokładzie statków lub stacji kosmicznych. Niestety pojawił się tu pewien problem. W zamkniętych pomieszczeniach dochodziło do nadmiernego koncentrowania się gazu zwanego etylenem, który jest hormonem roślinnym pobudzającym dojrzewanie roślin. W naturalnych warunkach jest on uwalniany do atmosfery, ale w szczelnie zamkniętym pojeździe kosmicznym gromadzi się w zbyt dużych ilościach, powodując przyspieszone dojrzewanie i psucie się warzyw i owoców.

Żródło: NASA

Jednak, jak mówi popularne przysłowie, potrzeba jest matką wynalazków… I tak też stało się również w tym przypadku! Aby rozwiązać problem gazowych zanieczyszczeń naukowcy z NASA stworzyli specjalną komorę z rodnikami hydroksylowymi, która poddawała powietrze procesowi cyrkulacji i oczyszczania. Dzięki tej technologii, spełniającej wyśrubowane normy dedykowane dla systemów kosmicznych, udało się z powodzeniem eliminować gaz etylowy z zamkniętych pomieszczeń. Badania kliniczne wykazały, że technologia wykorzystująca hydroksyle jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, nie ma skutków ubocznych, a także jest wydajna i łatwa w obsłudze. Natomiast same hydroksyle okrzyknięto „naturalnymi detergentami”, ponieważ okazało się, że potrafią oczyszczać przestrzeń z wielu substancji, naśladując naturalny mechanizm regulowania się jakości powietrza (oparty właśnie na działaniu rodników hydroksylowych) obserwowany w przyrodzie. To właśnie cząsteczkom hydroksylowym zawdzięczamy neutralizowanie zanieczyszczeń powietrza pojawiających się w środowisku i dzięki temu stwarzanie optymalnych warunków do życia dla organizmów żywych. Jak wykazały kolejne badania NASA technologia wykorzystująca rodniki hydroksylowe jest skuteczna w niszczeniu bakterii, wirusów i praktycznie wszystkich LZO (lotnych związków organicznych). Potrafi również świetnie neutralizować niebezpieczne pyłki, zarodniki pleśni, mykotoksyny oraz roztocza. 

Jak pokazała historia, technologia oczyszczania z wykorzystaniem hydroksyli, była szeroko stosowana do usuwania z pomieszczeń szkodliwych substancji biologicznych, w tym gazu etylenowego, a także niebezpiecznych bakterii. W 2001 roku w USA, w czasie pojawienia się sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym z użyciem laseczki wąglika, naukowcy z Uniwersytetu w Wisconsin przeprowadzili testy, które udowodniły skuteczność eliminowania tej bakterii z powietrza. 

Technologia odkryta przez NASA została zaadoptowana przez naukowców i inżynierów Airtecnics do stworzenia urządzenia Wellisair, które potrafi generować aktywną kaskadę hydroksylową rozprzestrzeniającą się w ciągu kilku sekund w całym pomieszczeniu. Dzięki systemowi Wellisair, opartemu na powstawaniu zaawansowanych procesów utleniania  na terenie całego pomieszczenia, powietrze nie musi przechodzić bezpośrednio przez urządzenie. W ten sposób we wnętrzach budynków mogą powstać takie same warunki środowiskowe, w których zachodzi proces samooczyszczania się powietrza, jakie występują naturalnie na zewnątrz. Ten efekt jest doskonale wspierany za pomocą znormalizowanej emisji H2O2 o bardzo niskim stężeniu. Dzięki procesowi jonizacji nadtlenku wodoru zachodzi akceleracja działania kaskady hydroksylowej w całej przestrzeni – co szczególnie wyróżnia mechanizm działania jednostki WADU-02 i znacząco zwiększa jej efektywność.

Tak oto historia rozpoczęta przez badania naukowe NASA nad najlepszą technologią przeznaczoną dla lotów kosmicznych zyskała swoją kontynuację oraz praktyczne zastosowanie przeznaczone do wykorzystania nie tylko na Marsie i lotach kosmicznych. Jak potwierdzają badania naukowe, Welisair jako wysokiej jakości urządzenie oczyszczające świetnie sprawdza się we wszelkich pomieszczeniach, w których w powietrzu mogą występować zanieczyszczenia lub zagrożenia związane z występowaniem patogenów.