Certyfikaty

Universitat de Barcelona
Laboratory of Viruses Contaminants of Water and Food

 
Raport dotyczący stabilności i dezynfekcji 2019-n-CoV.

Laboratorium Wirusów Zanieczyszczających Wodę i Żywność (Uniwersytet w Barcelonie) poddało mokre i suche zawiesiny wirusów działaniu ozonu / d-limonenu za pomocą urządzenia do aktywnej dezynfekcji Wellisair. Rezultatem było zmniejszenie od 99% do 92% początkowego stężenia RSV, odpowiednio w warunkach mokrych i suchych po 2 godzinach. Zgodnie z wynikami laboratoryjnymi można oczekiwać, że urządzenie w aerozolach i powierzchniach, dzięki rodnikom hydroksylowych (OH) generowanych przez badane urządzenie będzie działać dezynfekująco – podobnie jak ozon, bez uciążliwości toksycznej.

 
Skuteczność przeciwko rotawirusom (warunki suche).

Urządzenie było w stanie zmniejszyć o 99% stężenie RoV po 2 godzinach działania urządzenia. Oczekuje się równoważnej skuteczności przy równoważnych dawkach aerozoli.

Skuteczność wobec wirusa Coxackievirus B5.

Zmniejszenie liczby wirusów na suchych powierzchniach wahało się od 99,42 do 99,99% po 4 godzinach.

Zobacz raport

Skuteczność przeciwko wirusowi RSV (syncytialny wirus oddechowy) (wilgotne warunki).

Urządzenie było w stanie zmniejszyć o 99% stężenie RSV po 2 godzinach działania urządzenia.

Zobacz raport

Skuteczność przeciwko wirusowi RSV (syncytialny wirus oddechowy) (suche warunki).

Urządzenie było w stanie zmniejszyć o 92% stężenie RSV po 2 godzinach działania urządzenia.

Zobacz raport

 
 

Universitat Politècnica de Catalunya
Laboratory of Sanitary and Environmental Microbiology

 
Test mikrobiologiczny ozonu i nadtlenku. Skuteczność wobec bakterii Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus.

Urządzenie było w stanie zredukować o ponad 99,9% początkowego stężenia bakterii Escherichia coli i ponad 94% początkowego stężenia drobnoustrojów Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa po 2 godzinach działania urządzenia. Oba nadtlenki działają jednakowo w trzech testowanych bakteriach.

Skuteczność w zwalczaniu lotnych związków organicznych (LZO) i cząstek stałych – test CRESCA.

Po 30 minutach bez Wellisair pomiary kontrolne osiągają poziom świadczący o szkodliwej jakości powietrza, a wartości LZO i cząstek stałych przekraczają zalecane międzynarodowe standardy. Jednak dzięki aktywnemu oczyszczaczowi Wellisair można utrzymać dobrą jakość powietrza już po 30 minutach.

Zobacz raport

 

KLC
Korea Conformity Laboratories

 
Efficiency against Klebsiella pneumoniae bacteria.

Urządzenie do aktywnej dezynfekcji powietrza Wellisair było w stanie zmniejszyć o 99,9% początkowe stężenie drobnoustrojów Klebsiella pneumoniae w powietrzu po 4 godzinach działania.

Zobacz raport

Skuteczność wobec bakterii Staphylococcus aureus Odporny na metycylinę (MRSA).

Urządzenie do aktywnej dezynfekcji powietrza Wellisair było w stanie zmniejszyć o 99,9% początkowe stężenie drobnoustrojów MRSA w powietrzu po 4 godzinach działania.

Zobacz raport

Skuteczność przeciwko bakteriom Salmonella, Klebsiella i MRSA

Urządzenie do aktywnej dezynfekcji powietrza Wellisair było w stanie zmniejszyć o 99,9% początkowe stężenie drobnoustrojów Salmonella, Klebsiella i MRSA po 4 godzinach działania.

Zobacz raport

Skuteczność wobec lotnych związków organicznych (LZO)

Urządzenie do dezynfekcji powietrza Wellisair osiągnęło współczynnik dezodoryzacji 80% dla amoniaku i 99% dla formaldehydu po 4 godzinach działania. Stopień dezodoryzacji był wyższy niż 99,5% dla toluenu w ciągu zaledwie 2 godzin.

Zobacz raport

Skuteczność wobec formaldehydów.

Urządzenie do aktywnej dezynfekcji powietrza Wellisair osiągnęło współczynnik dezodoryzacji 19% w pierwszym badaniu i 41% w drugim badaniu formaldehydu po obróbce.

 
 

Kangwon University – Korea

 
Skuteczność wobec bakterii Bacillus subtilis, Escherichia coli i Staphylococcus aureus (w powietrzu).

Urządzenie było w stanie zmniejszyć o ponad 99,9% początkowe stężenie bakterii w powietrzu Escherichia coli i Bacillus subtilis po 20 minutach działania oraz taką samą redukcję Staphylococcus aureus po 60 minutach działania.

Skuteczność wobec bakterii Bacillus subtilis, Escherichia coli i Staphylococcus aureus (na powierzchniach).

Urządzenie było w stanie zmniejszyć o ponad 99% początkowe stężenie bakterii powierzchniowych po 60 minutach działania w przypadku Bacillus subtilis i Escherichia Coli oraz ponad 50% w przypadku Staphylococcus aureus.

Test Intertek Group plc (New York)

Test emisji ozonu

Wellisair spełnia kryteria wymagane przez normę przy maksymalnej emisji ozonu na poziomie 0,016 ppm – nie wyższej niż dopuszczalne stężenie 0,050 ppm. Ponadto nie jest konieczne badanie drugiego Wellisair zgodnie ze standardem UL867, ponieważ maksymalne emisje z pierwszej próbki były mniejsze niż 0,030 ppm, co spełnia wyjątek w sekcji 40.1.1.

Zobacz raport

 
 

Certyfikaty CE

 
Certyfikat CE EMC

Zobacz certyfikat

Certyfikat bezpieczeństwa CE

Zobacz certyfikat

Certyfikat FCC EMC

Zobacz certyfikat

Deklaracja zgodności RoHS

Zobacz certyfikat

 
 

IJOER International Journal of Engineering Research & Science

Dowody na działanie rodników OH · dezynfekujących powietrze i powierzchnie w pomieszczeniach metodą nieszkodliwą dla człowieka
Zobacz artykuł (ENG) Zobacz artykuł (PL)