Technologia

0 %
Usuwa 99,9% istniejących wirusów, bakterii, alergenów, pleśni, zapachów i lotnych związków organicznych (LZO).

Wellisair wykorzystuje nową, innowacyjną i przełomową, opatentowaną technologię, która wydajnie wytwarza i rozprzestrzenia rodniki hydroksylowe (OH), w celu uruchomienia zaawansowanych procesów utleniania (AOP). W efekcie czego eliminuje do 99,9% patogennych mikroorganizmów (bakterii) i wirusów, w tym samym czasie redukując lotne związki organiczne (LZO) i cząstki stałe.

IJOER_Eng
International Journal of Engineering Research & Science

Evidence of OH· radicals disinfecting indoor air and surfaces in a harmless for humans method
IJOER_Pl
International Journal of Engineering Research & Science

Dowody na właściwości odkażające rodników OH· w dezynfekcji powietrza i powierzchni w pomieszczeniach w sposób nieszkodliwy dla ludzi

Rodniki hydroksylowe są nie tylko bardzo skuteczne, jeśli chodzi o dezynfekcję powietrza i powierzchni, ale są również metodą całkowicie nieszkodliwą dla ludzi - wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie naukowym IJERS „International Journal of Engineering Research and Science”. Po raz pierwszy został wprowadzony na rynek w latach 90. XX wieku do użytku w szpitalach europejskich i okazał się bardzo skuteczny w usuwaniu szkodliwych substancji, takich jak bakterie, zarazki i wirusy, szkodliwe gazy, pleśń i alergeny układu oddechowego. W ramach reaktywnych gatunków tlenu (RFT) rodniki hydroksylowe (OH) stosowane w małych stężeniach, mogą być wykorzystywane do działania biobójczego na wirusy, bakterie, alergeny i pleśń w celu erozji wszelkich związków organicznych znajdujących się w powietrzu aby zamienić je w minerały lub nieszkodliwe rozpuszczalne w wodzie związki organiczne.