Technologia Wellisair OH – czy może negatywnie wpływać na ludzi?

Technologia Wellisair OH – czy może negatywnie wpływać na ludzi?

Czy rodniki hydroksylowe (OH·) są szkodliwe dla ludzi?

Ten rodzaj rodników wytwarzany jest w sposób naturalny w otaczającym nas powietrzu, w ramach atmosferycznych procesów oczyszczania planety. Cząsteczka ta jest często nazywana „detergentem atmosferycznym”, ponieważ reaguje z dużą liczbą zanieczyszczeń oraz odgrywa ważną rolę w eliminowaniu gazów cieplarnianych. Na stronach NASA Earth Observatory zobaczyć można dobowe cykle hydroksyli. Utleniacze (w tym rodnik hydroksylowy) są wytwarzane gdy naturalne gazy atmosferyczne wystawione są na działanie promieni słonecznych. Biologiczna żywotność OH· jest bardzo krótka, co oznacza, że reaguje on wyjątkowo szybko ze wszystkim, z czym się zetknie i powoduje reakcję łańcuchową rozkładającą inne pierwiastki, aby „ukraść” z nich elektron w celu jego własnej samostabilizacji. Organizm ludzki wytwarza enzymy, takie jak katalaza i dysmutaza, które są w stanie zneutralizować to działanie. Reasumując, hydroksyle są dla organizmu człowieka czymś naturalnym i jest on w stanie łatwo je neutralizować.

Czy istnieją dowody naukowe potwierdzające pogląd, że rodniki hydroksylowe nie mają negatywnego wpływu na ludzi?

Tak, w magazynie IJOER opublikowano badanie naukowe zatytułowane „Dowody na obecność rodników OH • dezynfekujących powietrze i powierzchnie w pomieszczeniach metodą nieszkodliwą dla człowieka”.

Czy organizm ludzki posiada system obronny przed rodnikami hydroksylowymi?

Tak, organizm człowieka posiada tzw. antyoksydacyjny układ ochronny – ADS (Antioxidant Defense System). W jego skład wchodzą trzy linie obrony komórek przed reaktywnymi formami tlenu:

  • Endogenne: są one naturalnie produkowane przez organizm. Na przykład przeciwutleniacze, które znajdują się poza komórkami, w tym albumina, bilirubina, ceruloplazmina oraz te znajdujące się w komórkach, takie jak katalaza, dysmutaza, koenzym Q, kwas askorbinowy (inaczej znany jako witamina C), witamina E i kwas moczowy.
  • Egzogenne: uzyskuje się je poprzez spożywanie pokarmów o właściwościach przeciwutleniających. Na przykład niektóre przeciwutleniacze, które można uzyskać z pożywienia, to cynk, selen, kwas askorbinowy i witamina E.
  • Naprawcze

Czy ozon, który uwalnia Wellisair jest szkodliwy dla ludzi?

Duże stężenia ozonu mogą być szkodliwe dla układu oddechowego, jednak urządzenie Wellisair emituje tylko bardzo małe ilości ozonu, co nie stwarza żadnego problemu dla organizmu człowieka.

Aby udowodnić, że emisja ozonu z tego urządzenia nie będzie miała żadnego szkodliwego wpływu na ludzi, poziom ozonu został potwierdzony przez amerykańską normę „UL 867 Electrostatic Air Cleaners” dla elektrostatycznych oczyszczaczy powietrza.

Ozon jest silnym środkiem dezynfekującym i ważne jest, aby nigdy nie był emitowany w stężeniach przekraczających 0,050 ppm, ponieważ może to mieć wpływ na zdrowie człowieka. Generator ozonu Wellisair kontroluję i generuję dokładną ilość (w zakresie 0.012 – 0.016 ppm – znacznie poniżej stężeń uznawanych za bezpieczne) ozonu niezbędną do reakcji z wkładem znajdującymi się wewnątrz urządzenia, w celu dyfuzji rodników hydroksylowych. W efekcie czego dochodzi do wygenerowania zaawansowanych procesów utleniania (AOP).

Czy płyn do wkładów (Limonen) jest szkodliwy dla ludzi?

Jako opcja, poza standardowym wkładem z nadtlenkiem wodoru H2O2  – Wellisair wykorzystuje limonen. Limonen, który odnaleźć można np w skórkach owoców cytrusowych, to naturalny olejek eteryczny uważany za środek bakteriobójczy o szerokim spektrum działania. Odnotowano również jego właściwości przeciwgrzybicze oraz bakteriostatyczne.

Stężenie limonenu emitowanego przez jednostkę Wellisair nie będzie miało negatywnego wpływu na ludzi. Knot wkładu oddaje bardzo ograniczoną ilość olejku – tylko 0,4 grama co 24 godziny. Tak niskie poziomy stężeń nie mają niepożądanego wpływu na zdrowie.

Należy zachować ostrożność podczas obsługi i wymiany wkładów oraz unikać kontaktu tego płynu ze skórą, oczami, nosem lub ustami.

Nigdy nie wdychaj ani nie połykaj limonenu z wkładu, który dedykowany jest do pracy z urządzeniem Wellisair.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji, należy natychmiast zwrócić się o pomoc do służby zdrowia, powołując się na kod dla D-limonenu (Dipentenu) nr CAS Nº 5989-27-5.

Czy instalacja urządzenia w domu lub pokoju jest szkodliwa?

Nie, w rzeczywistości jest to dla Ciebie korzystne, ponieważ eliminuje wszelkie wirusy i bakterie, jednocześnie poprawiając jakość powietrza. Dodatkowo eliminuje wszelkie zapachy i pomaga zachować świeżą żywność, taką jak owoce i warzywa.

Czy przebywanie w pobliżu jednostki działającej 24 godziny na dobę jest bezpieczne?

Tak, ponieważ nie ma to negatywnego wpływu na organizm człowieka. Ciało ludzkie posiada skuteczny, potrójny system ochronny przeciwko procesom utleniania.

Jeśli ktoś cierpi na niedobór odporności, który wpływa na jego układ odpornościowy, czy Wellisair może być szkodliwy dla tej osoby?

Nie, wręcz przeciwnie. Dzieję się tak ponieważ jednostka Wellisair pomoga uchronić powietrze i powierzchnię przed patogenami, które mogłyby zaognić stan niedoboru odporności.