Testy przeciwko wirusom

Testy przeciwko wirusom

Jedną z możliwości technologii Wellisair, którą warto zaznaczyć, jest eliminowanie wirusów. W otaczającym nas środowisku jesteśmy narażeni na wirusy z otoczką i wirusy bezotoczkowe. Główna różnica między nimi polega na tym, że wirusy z otoczką mają macierz białkową otaczającą kwas nukleinowy (informacja genetyczna wirusa, RNA). Otoczka białkowa wirusa jest szczególnie wrażliwa na czynniki zewnętrzne, takie jak utlenianie.

Zaawansowany proces utleniania (AOP) oparty na rodnikach hydroksylowych
atakuje oba typy wirusów, ale w inny sposób dla każdego:


Wirusy bez otoczki: Utlenianie bezpośrednio atakuje informację genetyczną wirusa (bezpośrednia reakcja utleniania białek w wyniku peroksydacji lipidów), czyniąc go bezużytecznym i pozostawiając na granicy zniszczenia.

Wirus z otoczką: rodniki hydroksylowe reagują z łańcuchami kwasów tłuszczowych w otoczce (reakcja lipidowa). Ta reakcja powoduje rozpad błony, co rozpoczyna reakcję przeciwutleniającą w wirusie i przyspiesza proces niszczenia (pośrednia reakcja utleniania białek spowodowana peroksydacją lipidów) poprzez zmianę jego informacji genetycznej.

 
 
W celu określenia skuteczności technologii Wellisair – Laboratorium Wirusów, Zanieczyszczeń Wody i Żywności Uniwersytetu w Barcelonie przeprowadziło szereg testów różnych wirusów i warunków wilgotnościowych:
Wirus  RSV:
Wykres 1. Zmniejszenie poziomów stężenia tworzenia się płytek wirusa syncytialnego RSV. Jednostki na mililitr (PFU / ml) w suchym podłożu.
Wykres 2. Obniżenie poziomów stężenia tworzenia się płytek wirusa syncytialnego RSV. Jednostki wirusa  w suchym podłożu.
Rotawirusy:
Wykres 3. Zmniejszenie poziomów stężenia tworzenia się płytek rotawirusa, jednostki na mililitr (PFU / ml) w suchym podłożu.
Wykres 4. Procentowe zmniejszenie poziomów stężeń tworzenia się płytek rotawirusa. Jednostki rotawirusa w suchym podłożu.
Wirus Coxsackie (Koksakiwirus):
Wykres 5. Zmniejszenie poziomów stężenia tworzenia się płytek wirusa Coxsackie. Jednostki na mililitr (PFU / ml) w suchym podłożu.
Wykres 6. Procentowa redukcja poziomów stężeń tworzenia łysinek wirusa Coxsackie. Jednostki wirusa w suchym podłożu.

Wyniki tych testów pokazują, że Wellisair jest skuteczny w walce z wirusami i ich eliminacji. Proces utleniania będzie zachowywał się podobnie w przypadku wszystkich wirusów o zbliżonej budowie morfologicznej